Top
آنتن رومیزی بوستردار فرایاب

آنتن رومیزی بوستردار فرایاب

این آنتن دقیقا از همان بوستری که در آنتن های هوایی بوستر دار فرایاب وجود دارد استفاده نموده و این مطلب می تواند تضمین کیفیت تصاویر را در این آنتن رومیزی باشد.

ظااهر این آنتن رومیزی بسیار شبیه پهپاد می باشد و در بازار به نام آنتن رومیزی طرح پهپاد شناخته می شود.


تماس بگیرید

شرکت فرایاب در گذشته چند مدل آنتن هوایی معمولی برای آنتن مرکزی و آنتن بوستر دار مناسب فضاهایی با سیگنال ضعیف معرفی نمود بود . این شرکت اکنون برای فضای داخلی منازل و همچنین برای اماکنی که سیگنال ضعیف دارند یک مدل آنتن رومیزی معرفی نموده تا دغدغه افرادی که در طبقات پایین ساختمانها در شهرها ساکن هستند بر طرف گردد. 

این آنتن دقیقا از همان بوستری که در آنتن های هوایی بوستر دار فرایاب وجود دارد استفاده نموده و این مطلب می تواند تضمین کیفیت تصاویر را در این آنتن رومیزی باشد.

ظااهر این آنتن رومیزی بسیار شبیه پهپاد می باشد و در بازار به نام آنتن رومیزی طرح پهپاد شناخته می شود. از این محصول می توان برای دریافت سیگنالهای آنالوگ و همچنین برای گیرنده های دیجیتال استفاده نمود.

نظرات کاربران

نظر بدهید

{profishop:copyright} My title page contents