Top
آنتن شاخه ای فرایاب مدل Sufy با بوستر داخلی

آنتن شاخه ای فرایاب مدل Sufy با بوستر داخلی

این آنتن را میتوان برای ساختمان های ویلایی که سیکنالهای رادیویی ضعیفی دارند استفاده نمود. فرایاب برای ساخت این آنتن از آخرین تکنولوژی جهانی بهره برده تا هم ابعاد آنتن کوچک شود و هم گیرایی بالایی در دریافت شبکه های آنالوگ و دیجیتال داشته باشد.این آنتن دارای بوستر داخلی است و در مناطقی که سیگنال ضعیف است کارا می باشد. این آنتن بجز دریافت کانال های دیجیتال، بخوبی تمامی کانالهای دیجیتال را که توسط گیرنده های دیجیتال پخش می شود را دریافت می نماید. 


تماس بگیرید

آنتن های شاخه ای متعددی در بازار موجود هست که برای آنتن مرکزی مناسب می باشد اما فرایاب ادعا دارد که بهترین این آنتن ها را خود در ایران تولید می نماید.  شرکت فرایاب دو نوع آنتن شاخه ای معمولی و دیگری آنتن شاخه ای بوستر دار عرضه نموده که هر یک مناسب اماکن خاصی می باشد.

آنتن شاخه ای فرایاب مدل Sufy با بوستر داخلی

این آنتن را میتوان برای ساختمان های ویلایی که سیکنالهای رادیویی ضعیفی دارند استفاده نمود. فرایاب برای ساخت این آنتن از آخرین تکنولوژی جهانی بهره برده تا هم ابعاد آنتن کوچک شود و هم گیرایی بالایی در دریافت شبکه های آنالوگ و دیجیتال داشته باشد.این آنتن دارای بوستر داخلی است و در مناطقی که سیگنال ضعیف است کارا می باشد. این آنتن بجز دریافت کانال های دیجیتال، بخوبی تمامی کانالهای دیجیتال را که توسط گیرنده های دیجیتال پخش می شود را دریافت می نماید. 

ظاهر آنتن فرایاب به گونه ای ساخته شده که باد و طوفان آسیبی به آنتن وارد نکرده و جهت آن تغییری نکند.

نظرات کاربران

نظر بدهید

{profishop:copyright} My title page contents